O rozmnażaniu psów i kotów słów kilka

7:39 PM

Rozmnażanie psów i kotów – kiedy jest legalne, a kiedy nie?


Zacznę od tego, że nagminne rozmnażanie psów/kotów w domu bez zgłoszenia i zarejestrowania własnej hodowli jest NIELEGALNE. Nieważne, jeśli zwierzęta mają dobre warunki – niezarejestrowana hodowla nadal pozostaje nielegalna.


rozmnażanie psów, rozmnażanie kotów, legalna hodowla psów, legalna hodowla kotów, zarejestrowana hodowla, jak sprawdzić hodowlę, kara za rozmnażanie psów i kotów, kot rasowy, pies rasowy

Mówi o tym sama ustawa o ochronie praw zwierząt:

Art. 10a.
2.    Zabrania się rozmnażania psów i kotów w celach handlowych.
(chyba, że prowadzimy hodowlę zarejestrowaną w ogólnokrajowej organizacji społecznej, prowadzącej działalność związaną z hodowlą rasowych psów i kotów)

Ponadto, sprzedawanie nielegalnie (a także legalnie) rozmnożonych zwierząt jest zabronione poza miejscem chowu/poza hodowlą, czyli:

 1. Zabrania się:
1) wprowadzania do obrotu zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach;
2) prowadzenia targowisk, targów i giełd ze sprzedażą zwierząt domowych;
3) wprowadzania do obrotu psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli.

Tak samo ukarani mogą zostać ci, którzy kupują zwierzęta w ten nielegalny sposób:

Art. 10b.
1. Zabrania się nabywania:
1) zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach;
2) psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli.
2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy nabycia psów i kotów od podmiotów prowadzących schroniska dla zwierząt oraz organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

A jaka jest kara za to wszystko? 

Na szczęście coraz wyższa, by ludzie mogli sobie wreszcie coś uświadomić (i np. uratować psa/kota, adoptując go w schronisku, a nie kupując "po taniości" na giełdzie).

ART. 37.
1. Kto narusza nakazy albo zakazy określone w art. 9, art. 10a ust. 1-3, (...) podlega karze aresztu albo grzywny.
2. Usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo do czynu określonego w ust. 1 jest karalne.
3. W razie ukarania za wykroczenie, o którym mowa w ust. 1, można orzec przepadek narzędzi
lub przedmiotów służących do popełnienia wykroczenia oraz przedmiotów z niego pochodzących, jak również można orzec przepadek zwierzęcia.
4. W razie popełnienia wykroczenia, o którym mowa w ust. 1, można orzec nawiązkę w wysokości do 1 000 zł na cel związany z ochroną zwierząt.

To jak rozmnażać psy i koty legalnie?

Trzeba założyć ich hodowlę. Legalną, czyli działającą zgodnie z prawem, zarejestrowaną w Związku Kynologicznym w Polsce (ZKWP). Musi ona spełniać warunki Międzynarodowego Związku Kynologicznego (FCI). 
Przykładowo, regulamin hodowli psów rasowych znajdziecie TU.

Każde szczenię/kocię musi otrzymać rodowód, gdy opuszcza hodowlę. 

Mitem jest to, że z legalnej hodowli można kupić psa/kota rasowego bez rodowodu. Nawet, jeśli zwierzę ma wady, które wykluczają je z wystaw, musi ono posiadać rodowód, a w nim wpis o danej wadzie.

Jak kupować/nabywać psy i koty legalnie?

Trzeba wybrać się do legalnej hodowli. Można sprawdzić jej „legalność” poprzez:


  • W przypadku hodowli psów: zadzwonienie do Związku Kynologicznego w Polsce lub poprzez wpisanie nazwy hodowli na stronie FCI 
  • W przypadku hodowli kotów: wpisanie nazwy hodowli w wyszukiwarkę u FIFe, WCF lub TICA - zależy, do jakiej organizacji dana hodowla deklaruje przynależność.

Oprócz zakupu w hodowli, można też zaadoptować zwierzę ze schroniska/fundacji.
Kundelki i dachowce nie są w niczym gorsze od zwierząt rasowych ;).

rozmnażanie psów, rozmnażanie kotów, legalna hodowla psów, legalna hodowla kotów, zarejestrowana hodowla, jak sprawdzić hodowlę, kara za rozmnażanie psów i kotów, kot rasowy, pies rasowy
Koty żyjące na wsi często nie są kastrowane/sterylizowane, przez co bardzo często pojawia się nowe, kocie potomstwo. Jeśli już Wam się coś takiego przydarzy i nie macie możliwości zatrzymać kociąt, oddajcie je w dobre ręce, a kotkę niezwłocznie wysterylizujcie.


O kastracji kotów i jej zaletach pisałam w tym wpisie.

Brak komentarzy:

Każdy komentarz motywuje mnie do dalszego pisania, dziękuję ♥

Obsługiwane przez usługę Blogger.